Jiří Mědílek


/ / /

Mezi kočkou a kyticí
se chvěje kámen.
Samota ozářila dům,
uvnitř mlčí stíny.
Okolo cesta pustinou.
Zářivé oči zvířat.
Mezi jasany
pluje člun krajiny.

(Bílé písmo, 1996)


ZA DOMEM

Tiché,
bezohledné jaro.
Na místa,
která znáš,
položíš své oči.
Vyjdeš,
jemně se zelenají
tvé kroky.
Strom ještě bez listí
s korunou světla.
Ostatní stromy
u zdi lesa.


/ / /

Viděl jsem zemi
očima trávy.
A přestože svět
je uzamčen mlhou,
znovu se otevírá.
Vidím jej opět celý.
Nic nepřibývá.
Oko nic nevnucuje.

(Dvanáct básní, 2002)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist