Eduard Petiška


/ / /

Kdo vykoná dobrý skutek
stvoří prý anděla.
Nedokonalý dobrý skutek
stvoří anděla, který je neúplný,
chybí mu hlas, nebo křídlo
nebo i ruka,
a člověk putuje údolím,
které se stále zužuje,
následován němými anděly,
kteří se nemohou vznést
a nikdy ho neobejmou.

Jaké neštěstí vidět svoje skutky
zúčtované u jiných!
A kdo v noci volá
v úzkostech o pomoc,
nedočká se.
Jeho bezkřídlý anděl
je hluchý.

(Podzimní deník, 1989)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist