Vrh křídel
Antologie české poezie (nejen) 20. století

Věra Linhartová   (1938)

/ / /

Márnice předpokoj hrobu     To pro nikoho tká
aksamitový plášť     Za nikým ohlíží se nazpátek
Rty k řeči otvírá     již čirý vzduch smí slyšet
k pustému mluví stínu     vzcházejícímu z prázdné
ebenové truhly     Šero a tma pak každý její křik
tlumí už předem     Spletí divých čar
kamsi teď pospíchá     jen kam už zapomněla
a zpívá si: Můj pán můj hrob     Svou smrt už mám

(Ianus tří tváří, 1993)

TOPlist TOPlist