Petr Fabian: Texty

 • Mezery v soumraku / Třináct měsíců
  soukromý novoroční tisk, Praha a Vlašim 2003


  I

  Klekání mrazem doznívá ze vsi
  jak nad zabitým. – Večerem
  těžší jsou štětce tmy, jež kreslí
  první zmizelé.

  Do tmy. – Tiše se zanořují
  okna. – Souzen je přísně
  anděl, a přece zavírá síň hlubin
  šarlat a výsměch.

  Ctiboř 2002


  II (RILKE)

  Jsi tato dálka ve věcech a s nimi
  srůstáš, jak se pohybuješ jim
  v ústrety? Tak blízko ucítit smět slibný
  závan věčnosti, a v konci jejím – studený

  pot bezměrna se skví ti, cizí, na čele,
  kde lehký komusi zrod bytostí...
  Stín, jenž vrháš, sotva v andělech
  je úlevou a propast nade vším jen temnější jim místností.

  Norrköping 2002


  III (SOUMRAK)

  Sebelítost zjemnělého blaha, světlem dosud spjatá...
  Vytržení ladí ucho netopýra,
  jenž skrojiv srpek zahrady, hrot ticha hmatá,
  na něž plot nedoslýchá – – –

  Přetažené struny barev... ruka hodinářské nicotnosti
  na zdi nebe náhle vztyčovaná vznětem
  tmy, hasnoucí odstín
  stuh zněcotnělé šeři lunou přetne...

  Bukovina 2003


  IV (SMRT UMÍRAJÍCÍHO NA SADĚ)

  Večery? zde se zvětšují a ubližují
  dítěti, jež do nich jde si hrát.
  Kříž odříkání už, a přece ne. Umřít! Loď samomluvy
  nad koutem vypluvší je bílá, bezcitná.

  Mlčící jabloně! to soucit, stínem zestárnuv
  a znaje soudržnost, vše krutě vězní v blížící se noci.
  Hrkot útrob. Čas. Stůl bez rukou. A ze sadu
  večer ustupuje jako dutý králík zapomnění v kotci.

  Vlašim a Takonín 2002


  V

  V moři polí... temp rozběh na hladině,
  čeřivý vítr... temno nad hlavou
  už necítěné... potácivě plyne –
  plavec? jen žalný šera kout...

  Dalekost stravuje vše ukotvené
  nepřítomným pádem... lan
  lehké pnutí nad hladinou... – stěžeň,
  loď? jen žalný plavec sám...

  Vojtěchov 2002


  VI

  Lodě obzoru, nad nímž se smráká...
  Poslední slunce potopené v schnoucím barvotisku –
  zjitřenost pouští touhu jako draka
  po větru smyslů.

  Kam, komu? Pro který oheň? – Kdo má dům,
  nevychází ven. A kdo se bouří,
  dům si nestaví. – Anděl odmávnul
  prázdné nástupiště, toporně, ještě v kouři.

  Jičín – Studenec 2003


  VII

  Křepelek kratší, teskné vzryvy.
  Zavání z otav, cítíš?
  Jak strom zdoupnělý a křivý
  nitro se nítí.

  V těsném obemknutí spjati
  míníme, že sevřelo nás léto;
  světlá dusna. A zatím
  chlad, tma a podzim je to.

  Praha – Sadská 2002


  VIII

  S očima dokořán; jedním
  křídlem ještě v úžasu a druhým
  ve vytržení – zemí
  a vzduchem, soumračnými kruhy

  prostoru sevřen. V chodbách
  bez oken, v nichž rozdíl mezi viděným a skrytým stírá
  tma, oči dokořán spatří jen do vrat
  nebe přibitého netopýra.

  Bukovina 2003


  IX (ZÁŘÍ)

  Jak ruce polí níž bys sepnul.
  Na jaké spění se to hotovil – – –
  ztemněním dál i pozdnímu je teplu
  fragment cesty, trčící ostrovy.

  Syrová vůně zasypaných sklepů.
  Těch vln je trosečníku zapotřebí:
  na chvíli jak bys stejně daleko byl peklu
  i nebi.

  Vlašim – Ctiboř 2002


  X (PODZIMNÍ NOC NA REJVÍZU)

  Hvězdy už, čelem k hlíně, chladnou...
  Dorůstá vítr k nabývání vánice...
  Spáry jestřábího křiku prvně zatnou
  se do zdí prázdné, neopuštěné světnice.

  Krajností dozrálého světa zvon je puklý
  a – slyšíš – srůstá. To ticho! Červeň rozlila se
  do ran loňských luk. A nad tebou znovu se shlukly
  stejné můry písmen: Nezískáš nic, můžeš-li ztrácet.

  Bukovina 2002


  XI (UMÍRAJÍCÍ)

  Možná že jabloně, jež tuším, jsou už za...
  cítit tak, z větví která je tu prahem!
  však jistě to, co zraje v korunách,
  je umíráním téměř zralé.

  Koruny... živ míň než napůl,
  přeludnosti střed, zřím sotva to, co slepec.
  – Mdlý klid teď měsíc ruší, jenž do jabloní zasul
  stříbrný peníz: – Leč nemám nic, nejméně sebe.

  Horní Kalná – Bukovina 2002


  XII (VEČER NA ŽIDOVSKÉM HŘBITOVĚ)

  Dávno jak mrtvý bys byl a ležel
  tu s nimi. V posledním světle
  večera slunce se topí a strážce
  zrak rozmrzele, sotvas vešel, zvedne.

  Stráž mrtvých je všude. Nevíš,
  zda se už před zrozením nepropadla
  duše k nim, a ne-li, propadá se nyní.
  A převozník jako by slevil a prudčeji napnul peruť pádla.

  Třešť 2002


  XIII

  Večerní unavené črty deště
  probouzí oči, pohyb, který je cítil,
  plaše jak kočka navracející se noci
  uniká – ladnosti tím

  blíž, čím dál jsi všemu. Minuli
  tě ptáci, kterým sypals
  na sníh. Hliněný dům, dveře vylomené,
  a konec žádný, dobrý ani špatný.

  Vlašim 2002
  Petr Fabian, 2001–2018
  p.fabian@seznam.cz

  Dům mezi okny (2001) / Lomová pole (2002) / Třináct měsíců (PF 2004) / Patnáct zastavení (PF 2005) /
  Bludná domů (2005) / Přibližné odlehlosti (2006) / Třináct měsíců II (PF 2007) / Devět osmin (PF 2009)

  Texty – úvodní strana

  www.petr-fabian.cz
  TOPlist TOPlist