Petr Fabian: Texty

 • Mezery v soumraku / Třináct měsíců II
  soukromý novoroční tisk, Vlašim 2006


  I (DVŮR NA ŠTĚPÁNA I)

  Sníh lezoucí had
  chlad vteřinová vůně
  konvent konve tůně nastydla
  nestonej stůně

  u zrcadla unavené vody
  se rozpouštějí oči převozníka leklé
  hledí mysli ze stodoly
  led v Léthé led v Léthé

  prosinec 2001, Vlašim


  II

  Do tmy se vzdalující mlčení
  jak socha strnulá
  přítomnost zvnějšku odsouvaná sebezahlcující
  hrůzou minula

  krajina vnitřním tlakem zkázy
  se přes neviditelné vrstvy překládá
  a to co sleduješ je její křivolaké
  ztenčení na smrt skrytí na drama

  prosinec 2001, do Březiny


  III

  Večerní světy vrstvící se u prahu
  domu v němž nebydlí ti kdo jsou vyslovováni
  s přízvukem prozrazujícím provinčnost nebe
  jehož zdi ohmatáváš pohyblivou myslí soumraku

  bez událostí     jehož zdi     sotva by slyšeli kdyby vyvolána byla
  jejich jména znamenající díl vzdálenějšího znaku
  v jazyce já     vyprazdňovaného pohledem který nezachytí
  v nesrozumitelné řeči významů o co vlastně žádáš – o soud?

  červen 2005, Bukovina u Čisté


  IV

  Stále se vzdalující čas
  zdůvěrněné zakázané
  město v mlze     rozpuštěný vlas
  v louhu noci tiše touha vstane

  a jde     bratříčku nezavřel jsi
  vrátka     slyšíš čišet šum
  křídel krve     ranami čistíš přeci
  starých ran nezacelitelnou výměru

  březen 2003, Vlašim


  V

  Krajina s kamenolomem
  papírové stromy tuší chybějící soumrak
  být tu, našel bys slova
  která světlo nedokáže oddělit

  ale co se slovy která nezaznamenáš
  zmiňuješ aspoň víru ve svědectví
  před někým, kdo mu neporozumí
  a vydá se objevit tento pohled na kamenolom?

  duben 2005, nad Bílkovicemi


  VI

  Mysli na slunce
  co nevidět bude tu soumrak
  a noc vyklove holubíma očima
  obraz gotického dravce v hrsti osamění

  Pane na tmu pomysli v té tmě
  co nevidět bude tu příští jas
  a kde jsi vězni okna prolomil
  smrt tě předstihla

  květen 2004, Nice


  VII

  Zalétá prázdnem večera odkudsi volání zvonů
  vzduchové zdi se nad světy temněji napřimují
  hlas-pták jenž vše překřičet jme se jak vítr do ostrovů
  naráží tlumeně z obzorů vlny jen plují

  Marně se po noži natáhne jizvená ruka Ostrovy?
  melancholie soumraku rozhodí triumfálně chlad
  a pohledu zbývajícího mála dne přes pusté ráhnoví
  nahořklou stopu dálek v cestě zanechá

  červen 2004, Bukovina u Čisté


  VIII

  Tvary věcí zaceluje déšť
  obrysy vyvstávají očím ostřejší a přesné
  kterým očím? toho kdo jde za sklem
  nastavit zrcadlo řeky svrženému druhu?

  Bez peněz, křepelky odlétly
  nebo odešly a za zdí překvapivého nebe
  loutkový anděl otáčí se hroze prstem
  na důsažnosti výčitky, která je z výšky směšná

  červen 2004, Bukovina u Čisté


  IX (STÁRNOUCÍ LOT V ZÁŘÍ)

  Hodiny sloupcovitých odlučností čedičových
  zahrad     vidím     mnoho černé málo
  tmy     dny mezi domovy
  a jako korálky se navlékají na drát

  hodiny řádkovitých slučivostí solných
  údolí     kamenů pokládaných
  v jasu Bože     scházím na terasu
  k tobě ohlížet se jako za solí

  srpen 2001, Nové Hutě


  X

  Krokům v listech nasloucháš
  a za tím vším mít ještě padající ty
  vzdálené říjen listopad
  zima poklizené dny

  to co se končí co nezačíná
  kopí pod parketem jako shnilé
  seno hvězd Pane říjen zima
  příliv noci drží na stavidle

  říjen 2001, u obory za Vlašimí


  XI

  Konec listopadu     v těchto místech
  je to nejveselejší měsíc     rozpustilá obraznost
  kreslí světlem do tmy na okenních sklech
  znamení tomu     jenž projíždí

  dálku     zvenčí ukotvený stěžni hrušní
  ve voliéře vzduchu protivný pohyb
  vyruší ho z událostí     co bylo
  padající zadrátované slunce     břicho anděla

  říjen 2004, Vlašim


  XII (ZIMA NA LORETĚ)

  Krev střídmě mazlí mráz
  v hoři z kamení hoře z prken plout
  kraj světa strženého zaživa
  neslyší koně přejít zalehnout

  koně bílí koníčkové
  pročpak vracíte se jaká odveta
  z břicha rozpáraného vám nad krchovem
  zpustlým peří pegasů rve něžná Loreta

  prosinec 2001, Vlašim


  XIII (DVŮR NA ŠTĚPÁNA II)

  Stálý pohyb věcí nablízku
  říkáš smrti jíž se nezastavují
  ale strnule mokvají břehy papírového penízku
  do vody shodili do vody shazují

  chceš-li dětinský u dna vzduchu Cháron
  zítřka svázaný je potopený člun
  od vrat ke stodole ztichlou požehnanou
  mrazivou pluje pastvinou

  prosinec 2001, Vlašim
  Petr Fabian, 2001–2018
  p.fabian@seznam.cz

  Dům mezi okny (2001) / Lomová pole (2002) / Třináct měsíců (PF 2004) / Patnáct zastavení (PF 2005) /
  Bludná domů (2005) / Přibližné odlehlosti (2006) / Třináct měsíců II (PF 2007) / Devět osmin (PF 2009)

  Texty – úvodní strana

  www.petr-fabian.cz
  TOPlist TOPlist