Petr Fabian: Texty

 • Mezery v soumraku / Devět osmin
  soukromý novoroční tisk, Vlašim 2008


  I

  Slunce vystoupí už jen o málo výš
  Nízké slunce. Konec léta přináší vítr a od moře sůl
  Nějaký vzdálený prostor, daleký tak, že ho nepřemůžeš očima
  a tak ho smíš jen obejmout, sevřít, chvíli zadržet

  Vteřinu pádu. Šeptající plachty lodí, opuštěné tělo dítěte
  na břehu mezi racky, třesoucí se stéblo
  drží křečovitě kámen, mezi kameny uvězněný
  Nízké slunce. Konec léta přináší vítr a od moře sůl

  Pohled přepadající do prostoru, který tě odděluje od neobyvatelného a oproštěného
  Nosiči světel se rozešli a zůstal jsi sám
  uprostřed pohledu vrženého ke dnu, na kterém zaniká
  něčí obraz, dlaň, vteřina zachvění nebo význam třesoucí se odpovědi světla

  říjen 2006, Miramare


  II (AUTOPORTRÉT NA KONCI PODZIMU)

  Mírný podzim. Jako by se teplo
  přelilo z věcí, stínů, zákoutí
  v tu zcelenou, uzavřenou stráň: nepustí
  dovnitř, ani vzhůru. Procházíš nitrem

  prostoru, který ti nepatří; všechno
  odstoupilo tam, kde to nepocítíš.
  Smlouva? Studená slova, žádný záblesk
  něčeho skutečného, na čem bys ztroskotal.

  prosinec 2006, za Vlašimí


  III

  Setmí se. Přijdeš domů
  a najdeš prázdný pokoj, stěnu, práh.
  Nevíš: jestli za sklem okna přes záclonu
  uvidíš postavu, jestli se pousmát

  nebo jen přejít byt a nesouvisle
  hádat: co nás předěluje, není totéž,
  co nás oddálí. Uvnitř...? Rozsvítíš a oba, tiše a svisle,
  zmizíte z prázdna očí, jež byste dojali.

  září 2007, Březina


  IV

  Už jenom okno, za kterým není nic:
  ani můj nebo tvůj pohled,
  ani nahoře, uprostřed, dole
  nějaké matné vidiny.

  Obraz se rozplynul, mlhou rozostřené vozy míjí
  tiše a nesmyslně.
  A jako zvíře sražené se světlo po vteřině natahuje
  a nezavíjí.

  září 2007, cestou z Březiny


  V

  Zvedá se vítr: myslíš na léto.
  Na co jiného myslet mezitím, po půlce října,
  než vítr dokreslí obzor a v dálce
  se ztratí ne to, cos nebyl, ale co nejsi ty.

  Zavřená cesta. Oči. Vítr žene listí.
  Přenášíš z jednoho břehu na druhý pohled,
  ale co zůstane složené? Vítr? Zaskočí
  tě detail ruky, natažené k spící mouše.

  říjen 2007, za Vlašimí


  VI (VEČERNÍ POKOJ)

  Stěny zastavily ticho, banální obraz.
  Barvy překrývá bílá, jako ve snu
  spuštěná opona, oddělující příběh
  od nehybných kulis, skutečnějších než vteřiny.

  Nic se nepohnulo. Za oknem stejné
  mlhavé přítmí, lampou sem tam vykreslený záhyb těla.
  A i věci napomenou už jen vzdáleně: vidíš jako v muzeu
  falešné světlo, pod nímž se pouze napouštíme tvary.

  listopad 2007, Čechov


  VII (NÁVOD K POUŽITÍ)

  Díváš se na pohled, zvolna ztěžknul;
  světlo otáčí kulisami,
  ze kterých paprsky, odražené žaluzií
  v protějším okně, sjíždí k tělu.

  Nikoho nečeká. Na chodbě za zdí
  kroky, které nepřipustí odstíny.
  Crescendo nebo decrescendo hmoty
  jak jehla proniká pohyblivou tkání.

  říjen 2007, Fredevald


  VIII

  Třiatřicet: máš ženu, syna,
  3+1, výhled do krajiny.
  Neslyšíš hlasy, které šeptají?
  Zbylo to podstatné: směšný a zbytečný život.

  Přijít na to, jaký dává smysl
  cesta, stánek na sídlišti:
  omyly nemůžou být zbytečné.
  Ale hlasy jsou tišší a tišší.

  říjen 2007, za Vlašimí


  IX

  Šedé prázdno večerního pokoje
  větví se za oknem: pohyblivý neklid postav
  okamžik míjejících mezi stísněnými domy –
  jako zarostlou úvozovou cestou.

  Obraz rozpíjí voda zamženého skla
  pod dechem kulis, ale ze které strany
  přibližuješ ruku, zvolna stírající
  vzdálené světlo, tvůj zaskočený údiv?

  Co se dnes vynoří, zůstane dálkou.
  Do očí zapadne jen hráz, držící proud,
  a šedé prázdno večerního pokoje,
  z nějž zdá se možné – už nevyplout.

  říjen 2007, Březina




  Petr Fabian, 2001–2018
  p.fabian@seznam.cz

  Dům mezi okny (2001) / Lomová pole (2002) / Třináct měsíců (PF 2004) / Patnáct zastavení (PF 2005) /
  Bludná domů (2005) / Přibližné odlehlosti (2006) / Třináct měsíců II (PF 2007) / Devět osmin (PF 2009)

  Texty – úvodní strana

  www.petr-fabian.cz
  TOPlist TOPlist