Petr Fabian / Dům mezi okny (H&H)

Básnická prvotina Petra Fabiana (1974), vydaná nakladatelstvím H&H, je lyrika par excellence. Je tu ticho, vztah k dechu, který vydává venkovská krajina, je až milostný. Každé slovo jako by vyzývalo: Jen nezaplašit anděly! A slova se tu převracejí se vší opatrností, ale důrazně. Někdy se vynořují ztěžka, jako by vystupovala ze snu, ze sněhu, ze tmy, z úzkosti. Zastavují nás, zanechávají v očekávání a pozorování jemných pohybů: padání peří, sněhové tmy. A naslouchání. Šelestům, šoupavému pohybu dveří, přízvukům. Talentované dílko, které má nejbližší předchůdce v Petru Borkovcovi a Bohdanu Chlíbcovi, provází krásný frontispis D. Puchnarové z projektu Mlčící anděl. Je pro sbírku stejně výmluvný jako motto z Jakuba Demla.

ml      

zpět na Texty TOPlist TOPlist