POEZIE

Petr Fabian / Lomová pole (Host)

Vlašimský básník Petr Fabian (1974) vystudoval fyziku a v tomto oboru také pracuje. V roce 2001 vydal sbírku Dům mezi okny, která byla mj. nominována na cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku. Druhá sbírka Lomová pole pokračuje v naznačené cestě Fabianovy poetiky. Těžko říci, zda systematický svět vědy z autorova civilního života souvisí se zvláštní a velmi znatelnou sevřeností jeho veršů, které však nejsou nikterak matematicky strohé, a už vůbec ne "přesné". Sevřenost vychází spíše z formy a mírně svíravého pocitu všudypřítomného ve všech čtyřech oddílech sbírky. Básník hledá přesah tohoto života a uchyluje se do polohy melancholické, pochmurné až skeptické. Jeho krajiny jsou často domovem smrti, plné hřbitovů a mrtvých, ale v této tematice není bezvýchodná tragika, neřkuli dekadence, je to spíše křesťanské nazírání života i smrti. Pro Fabiana křesťanství znamená především lásku, oběť a utrpení. Taková výchozí spiritualita se mísí s mytickými motivy Lethe, Charona, Hádovy říše stínů. V meditativnosti i snaze o maximální zatížení promluvy je zřetelný Holanův či Demlův odkaz. I v časté nedořečenosti – mnohokrát přerývané verše jsou okleštěné zepředu i zezadu, plné pauz, tříteček a pomlček: Rum noci pít... jsi spánkem těžký/ a do Března se koulí míč.../ rum noci... Páleč, Lukov... pěšky/ a měsíce a hodiny... (z básně bez názvu, 29. II. 2000). Důležitým prvkem Lomových polí je krajina, volnost venkovního prostoru, stejně tak určitá ukotvenost v čase – každá báseň má přesnou dataci – a časová symbolika: vánoční, velikonoční, přelomu roku... Fabian je více básníkem zimním či dušičkovým, rozhodně nepatří k opěvovatelům jarního rozpuku, podobně převažuje doba večerní a noční. Nelehká poezie Petra Fabiana odráží složitost a nesrozumitelnost vnějšího světa, je to však nesrozumitelnost, která láká k dalšímu a dalšímu čtení a postupnému pronikání.

Lidové noviny, 28. 06. 2003, Archiv LN

zpět na Texty TOPlist TOPlist