Petr Fabian: Texty

 • ze sbírky Lomová pole
  texty z let 1999–2001
  ilustrace Jiří John, grafická úprava Martin Stöhr a Vladimír Kovařík, odpovědný redaktor Vratislav Färber
  vydalo nakladatelství Host, edice Poesie sv. 63, Brno 2002


  Lomová pole (2002)

  SOUD

  Tichem narůstají unavené
  nohy kostelů... krajina
  před tebou je otevřená a bez pohnutí
  vcházíš, lámání v kolech
  prostorů... je soudce počínání
  Smrtí, když noci ubývá na vnitřní
  milost němému, a usypává
  z hory solných moří –, je nakloněn...

  16. 3. 2001, Lüneburg, St. Nicolai


  ČERVENEC NAD POZOVEM

  Je to jako vstávání z mrtvých;
  do světla. Kámen sena
  snášený do prázdného ze tvých
  džbánů, Pane; – jejž nevyléváš.

  Je to přece jako napravení
  zloděje šperků – který to všechno
  zlatem splácí. A před očima běduje mi –
  letos už naposled, už naposledy. Na kolenou.

  15. 7. 2001, nad Pozovem


  / / /

  Září: jak četlo by brousky dní
  myšlenky žencům, usypává
  z pytlů tmy. Říjen poklidí
  světnici posledního zrna.

  Vystydlá tlustá kniha spaní
  je pole. A prázdno úlevně
  hledí, když znovu otvírá ji,
  jak za tím každým slovem je.

  18. 9. 2000, u Ctiboře


  / / /

  Čechy ve tmě. Monument topolů je pod rukama průsvitný... ztrácíš se do pohledu k nim... – jako by bylo kam, jako bys mohl přes strach nahmatat ještě jiný, nesouměrný, přetažený na stranu – hudby...

  4. 1. 2001, Praha – Vlašim, 21.40


  / / /

  Hnoje zimy nalámané hustě.
  Též trsy ví to prudké mnutí?
  Prostor schystaný k nepohnutí
  a ke vsi můžeš už jen utéct.

  Kde doma... Sílí žebřobití
  teplého vzduchu. Listy zachycený
  cítíš jak žádné doma není,
  a cítíš to slastně. Veni, vidi.

  3. 11. 2000, Římovice – Bolinka


  / / /

  Červenky na hladinách: jemné hnutí smrtí, veliké slunce řeže, Kriste, tvář; výpověď o světě je zlomek mapy (směješ se) k důvodu nebýt. Úbočí nocí vyvěrají z rovin – padat tmavou šachtou dnů. Ze sebe. Obnažené místo nitra, ústící do záhuby.

  16. 3. 2001, Lüneburg, St. Michaelis, 20.15–20.50


  RÁNO V BETLÉMĚ

  Lustry kravínů a jako by se nebál
          konce světa žádný jdou dny
  rozšlapán král v seně neviděný
              ještě za tmy aleje z mlh a hudby tišin neznatelně
         obracené již dovnitř
     sebe včerejšků a hmyzím přeletem
  trávené nad vnitřnostmi tuláka
                                  ó ležet
  bez pohnutí v něm a necítit již palčivě jak tíží
            na kost vyjedená křídla krev můj Bože

  12. 9. 2000, Vlašim – Praha, 5.50–6.50


  / / /

  A tak nám projde celý život
         jak soudili by příliš shovívavým
    právem nežít leč podruhé poznal bys sotva
            konec od začátku vřava
        dní a pole obdělaná Kriste
  kurva vysoko do svahů jsou na čekané
            deštivé tmy jež strhává a vyplavuje
  zdi pohnou se neb nablízku jsme
                věčnosti ztracení a bez domova
  ptáci roznášejí popel křídly van

  hniloby

  16. 8. 2000, Vernířovice


  / / /

  Nad stádem tmavnoucím
  po stráních dolů... s krví
  pobožností za nehty a hlad
  sytí tě novou, neúkojnou vraždou
  příchozí...

  V zdechlinách srn si prstem vybíráš –
  je to soud...

  26. 2. 2001, Praha – Vlašim
  Petr Fabian, 2001–2018
  p.fabian@seznam.cz

  Dům mezi okny (2001) / Lomová pole (2002) / Třináct měsíců (PF 2004) / Patnáct zastavení (PF 2005) /
  Bludná domů (2005) / Přibližné odlehlosti (2006) / Třináct měsíců II (PF 2007) / Devět osmin (PF 2009)

  Texty – úvodní strana

  www.petr-fabian.cz
  TOPlist TOPlist