Petr Fabian: Texty

 • ze sbírky Bludná domů
  texty z let 2001–2002
  ilustrace Vít Ondráček, grafická úprava Weles, odpovědný redaktor Miroslav Chocholatý, redakční spolupráce Robert Fajkus
  vydalo nakladatelství Weles, Brno 2005


  Bludná domů (2005)

  / / /

  Husy na ztemnělém nebi; stálý neklid někam, odkud už není návratu, jako bys byl vyrušován ze soustředěnosti na sebestředný život, který tě prorůstá. – Vysoko někde jistý zásah smrtící ruky – a je to vzpomínka na blaho střetnutí, kdy jste si nemohli napovědět, ale též si zůstat lhostejní –, co tě završuje a připravuje. Dny jako jiné. Jako bychom se neblížili ohni.

  říjen 2001, Vlašim


  VEČER

  Tma uhozuje přes prsty
  zloděje cukru. – Ve vzduchu setkají se
  vůně malin, rybíz, angrešty
  jak doma v koutě zahrady a v míse

  babiččiných dlaní. S tou mísou
  odešel někdo. A i nezhoustlé
  je si blízko, jako na domě si jsou
  dveře a vylomené zárubně.

  srpen 2001, Nové Hutě


  KÁCENÍ MIRABELKY

  Utéci do tmy, která schraňuje
  plody a listy v dobrém sklepě
  zimy. A řekni, kdo tvůj kmen,
  sťatý, podá jí jak tělo slepce

  s bílou holí ran – zatřených
  mrazy, je blízko? Mlčíš v tápavém
  večerním slunci hledajíc to dítě na větvích,
  jež nad ně stoupalo a teď jen padá v ně,

  na oheň myslíš, co tě očekává,
  a je-li poslední ten oheň, za nějž chlad
  už nedosahuje – – anebo ještě sahá
  i tam, jako se po mirabelkách

  naprázdno natahuje do přespříliš vzrostlých, starých
  korun? Utéci do tmy. Léta
  jsou jenom kruhy, v nichž se bez únavy
  pohybují běžci. A smrt? Já o ní nevím a ty jsi mrtvá.

  listopad 2001, Vlašim


  / / /

  Těžké listopadové propadání za mrtvými, kteří jsou nabobtnalí hrůzou dříve necítěnou a ve skle toporně se prohlížejí, jako kdyby neočekávali vlastní zvětšení a přiblížení; a v hloubce kolejí do měkké půdy vytlačených louže zakrývají stopy těch, které vlekli před námi, prach a popel. Lehká těla dnů. Klesání do brázd nejbližšího šera: Pod křídly zasvěcovatelek nocí mizí odcizené, ale chybí zvroucněné.

  listopad 2001, Vlašim


  SOUMRAK

  Zapadlo slunce. Cesta růžovými
  sady šer. Poštolky šera. Říjen,
  listopad. Myši jak skývy
  příběhů: stínů v plesnivině.

  Říjen, listopad. Níží se unavené
  břímě světa. Kos melancholik stihne
  poslední cukrkandl trylku: ale zvedne
  ho jaro bez smrti, listopad, říjen.

  říjen 2001, za Vlašimí


  PODZIM V ZAHRADĚ V MIRAMARE

  Tak daleko od domova ještě nejsi, abys necítil
  stesk – a ostří nedalo se na kotevním poli
  rozlišit. Obrysy věcí přesto ztmavlé vzdáleností, kterou zakrýt ti
  pomůže netopýr bloudící v strništi

  nebe. Umíráme celý život pro takový zlomek
  času, v němž cítíme za neodvratností
  smrti spřízněnost. Koho, s čím? V domě
  nikdo nebydlí a dům tu není, bůhvíco opouštíš.

  listopad 2001


  ZIMA U RYNOLTIC

  Jsi skleněná: ve zdviži mrazivého šera
  spád srázů zpřísňuje. Den
  má blízko do večera,
  a vůz, jenž nevrací se, neujede,

  neboť jsi na něm. A všechno
  kolem se vzdálilo a zahalilo
  do něčeho, které je ochotnější nehnout
  se z místa. Nyní. Čas – následnost nových cizot.

  říjen 2001, Vlašim


  VYBAVUJE SE TI DUSIVÉ...

  Vybavuje se ti dusivé napětí nějaké Durychovy povídky; vedro, stravující aleje stromů; prašná cesta; zemdlelá pole potažená bělavou plentou poledne; poutník na obzoru bez obrysů, bez věcí; vůz mrtvolného, dýchavičného klidu; a dívka vracející se – odkud? kam? nese v očích rozedřených do krve, bez žádosti, bez úpěnlivého naléhání o cokoli, a přece tak daleka spočinutí nebo lhostejnosti – tvůj osud.

  prosinec 2001


  DO POLÍ V PROSINCI

  Tichý, dávivý mráz
  polím předčítá.
  Struk obnaženého nitra
  trhá mlčírna.

  A kde tys tu, co tě
  ohmatává:
  tvar sytící se po nicotě
  jen z prázdna.

  prosinec 2001, za Vlašimí
  Petr Fabian, 2001–2018
  p.fabian@seznam.cz

  Dům mezi okny (2001) / Lomová pole (2002) / Třináct měsíců (PF 2004) / Patnáct zastavení (PF 2005) /
  Bludná domů (2005) / Přibližné odlehlosti (2006) / Třináct měsíců II (PF 2007) / Devět osmin (PF 2009)

  Texty – úvodní strana

  www.petr-fabian.cz
  TOPlist TOPlist