Ediční poznámka

Přítomný soubor je výborem z básnických sbírek Vladimíra Houdka (1869–1908) Vykvetly blíny (1899) a V pavučinách nervů (1901). Název Vy srdce v ohni mroucí byl převzat z básně Oběti z autorovy prvotiny.

Básně jsou řazeny chronologicky a tak, jak byly tištěny uvnitř sbírek. Při přípravě výboru jsem vycházel z původního znění textů, k pozdějším otiskům jsem nepřihlížel. Do podoby textů jsem zasahoval pouze minimálně a s výjimkou tiskových chyb a případů, kdy by zachování původního tvaru mohlo působit rušivě, je nepřizpůsoboval současným pravopisným zvyklostem. Odstranil jsem však zdvojení písmen tam, kde je současná čeština nepoužívá (bizarní m. bizzarní, sáti m. ssáti, stafáž m. staffáž, akord m. akkord, korset m. korsset), a psaní apostrofu ve slovech kdybys a bys.

Z několika cyklů (Bojiště, Horror vacui, Finale) byly vybrány jen části.

P. F.

Zapomenuté světlo
edice české poezie

TOPlist TOPlist